De toekomst is elektrisch

Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt op zijn einde. .

Elektrische energie is indien opgewekt via de groene kanalen de meest propere energie vorm die op dit ogenblik bekend is. Deze energie vorm geeft geen CO² uitstoot . De opmars van elektrische voertuigen zoals auto's, scooters, fietsen en zelf reeds vliegtuigen lijkt niet meer te stoppen. In principe kan elk voertuig of machine die momenteel met fossiele brandstoffen werkt overschakelen op propere elektrische energie. Er wordt momenteel zelfs gewerkt aan voertuigen die hun eigen elektrsiche energie opwekken, een mooi voorbeeld is de nieuwe Honda FCX Clarity die in zijn eigen energie voorziet dankzij een brandstof cel, CO² uitstoot = 0. De enige uitstoot dat deze wagen geeft is zuiver water.

Fossiele brandstoffen, een erfenis uit het tijdperk van de dinosaurussen

Wist u dat we met de ganse wereld meer dan 1.000.000.000 Kilo aan fossiele brandstof per
uur gebruiken. Dat is 1 miljard Kilo per uur. De afgelopen 150 jaar hebben we reeds meer dan
de helft van de voorraad fossiele brandstoffen gebruikt. Maar ons gebruik gaat nog steeds de
hoogte in. Als we het positief inzien hebben we nog tot het jaar 2067 olie om onze energie
behoefte te kunnen voorzien. Doch dan mogen landen zoals bv. China geen extra economische
groei kennen.

 

Laat onze aarde niet opbranden, onze kinderen hebben er ook recht op.

Ondanks alle alternatieven graven we nog steeds de aarde uit op zoek naar alles wat maar branden
kan, olie, gas, kolen, als het maar brand. Eigenlijk staan we niet veel verder dan de dinosaurus die
zich ook niet heeft aangepast en daardoor van de aardbodem verdwenen is. De CO² uitstoot is door
fossiele brandstoffen de laatste decennium met maar liefst 29% gestegen. De zeespiegel stijgt elk
jaar 2 millimeter, dat lijkt weinig maar onze planeet heeft niet veel nodig om ecologisch volledig uit
evenwicht te raken. Verandering is er nodig, wacht niet te lang het is vijf voor twaalf en de alternatieven
liggen voor de hand, en zijn helemaal niet zo duur als over het algemeen wordt aangenomen..